PROTESER

Tandproteser kan give dig med manglende tænder et flot tandsæt

I gamle dage kaldte man det et gebis, og det er stadig en god mulighed for at få tænder – og det giver masser af livskvalitet.

En tandprotese er en aftagelig erstatning for én eller flere tænder. Modsat tandkroner og broer kan man selv tage protesen ud af munden. I gamle dage kaldte man proteser for et gebis.

 

FÅ MERE LIVSKVALITET

Tandløse områder i gummerne vil, selv med en protese i munden, medføre, at knogleunderlaget svinder ind med tiden. Det betyder, at protesen på et tidspunkt skal tilpasses, eller at der skal produceres en ny. Under normale omstændigheder skal en protese først erstattes efter 10 år, men det kan være nødvendigt med tilpasning undervejs.

Der skelnes mellem delproteser og helproteser.

 

HVAD ER DELPROTESER?

Er der stadig nogle naturlige tænder i kæben, kaldes protesen for en delprotese. I delproteser indgår et metalstel, der via bøjler om de resterende tænder holder protesen fast i munden.

 

HVAD ER HELPROTESER?

Er det et totalt tandtab, eller er de resterende tænder af meget dårlig kvalitet, kræver det en helprotese. Når en helprotese skal benyttes, fjerner tandlægen først eventuelt dårlige tænder i munden, hvorefter proteserne fremstilles.